Raporty

styczeń 2015

Raport z pomiarów porównawczych stężenia radonu Rn-222 w wodzie
Jadwiga Mazur,Dominik Grządziel, Krzysztof Kozak, Mariusz Mroczek

RAPORT Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z pomiarów porównawczych stężenia radonu w próbkach gazowych metodą detektorów pasywnych.